Vastuullisuus

Vastuullisuus

Kestävän kaupunkirakenteen kehittäjä

Olemme sitoutuneet VTK Kiinteistöt -konsernissa edistämään vastuullista rakentamista, korjaamista ja kiinteistöjen käyttöä tai ylläpitoa. Rakennamme kustannustehokkaita ja muuntojoustavia tiloja, ja edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä uudisrakentamisessa että peruskorjaamisessa.

VTK Kiinteistöt -konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kiinteistöjen energiankulutuksesta sekä materiaalivalinnoista ja menetelmistä rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Noudatamme Vantaan kaupungin energiansäästöohjelmaa. Konsernilla on lisäksi Ekokompassi-ympäristösertifikaatti ja uusiolämpösertifikaatti. Hankkimamme sähkö on 100 % vihreää sähköä.

Olemme reilu ja luotettava yhteistyökumppani, vuokranantaja ja työnantaja. Edellytämme vastuullista toimintaa myös sopimuskumppaneiltamme.

VTK Kiinteistöt -konsernin vastuullisuusperiaatteet

  • Teemme ympäristöystävällisiä valintoja
  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja viestimme avoimesti
  • Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
  • Sitoudumme reiluun kilpailuun ja noudatamme hyvää hallintotapaa