Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys

VTK Kiinteistöt Oy on osaltaan rakentamassa kaupungin palveluverkostoa ja mahdollistamassa uusien työpaikkojen syntymistä. Yhtiö toteuttaa Vantaan kaupungin kiinteistöstrategiassa määriteltyjä rakennushankkeita.

Kehittyvää oppimisympäristöä

VTK Kiinteistöt Oy tukee hyvien oppimisympäristöjen luomista Vantaalle ja pyrkii tekemään ympäristöviisaita ratkaisuja valinnoissaan.

VTK hankki omistukseensa Metropolia ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen rakennukset 2015 ja rakennutti kampuksen laajennuksen, joka valmistui 2018.

Ylästön koulu laajennettiin yläkoulun sisältäväksi yhtenäiskouluksi. Laajennus valmistui syksyllä 2019.

VTK on aloittanut Varia Vehkalan suunnittelutyöt. Uusi kampus tulee palvelemaan 2130 opiskelijaa 23 800 m² tiloillaan ja rakentamisen tavoitteena on käyttöönotto syksyllä 2025. Kampukselle tulevia aloja ovat sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tieto -ja tietoliikennetekniikka, autoala, lentokoneala sekä logistiikka-ala.

Varia on tarkoitus luopua pitkällä aikavälillä Aviapoliksen, Koivukylän ja Myyrmäen toimipisteistä. VTK:n omistama Varia Hiekkaharjun toimipistettä on tarkoitus kehittää tämän vuoksi palvelemaan muuttuneita tarpeita vuonna 2019 tehdyn esiselvityksen mukaan. Oppilasmäärää on tarkoitus lisätä 1880 opiskelijaan ja tämän mahdollistamiseksi VTK:n on tehtävä rakennusten korjaus-, muutos- ja lisärakentamista.

Aviapoliksen lukion tilat on esitetty toteutettavaksi VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena osana Aviapoliksen alueen kehitystyötä. Alustava aikataulu valmistumiselle on elokuussa 2026, mikä edellyttää kaavan olevan lainvoimainen keväällä 2024. Kohteen tarveselvityksessä määritetty kokonaislaajuus on 8 620 m². Tilat on mitoitettu 700 opiskelijalle.

VTK Kiinteistöt on omalta osaltaan mukana myös Jokiniemen kampusalueen kehitystyössä mahdollisen oppimiskampuksen rakennuttajana. Alueen kaavan uskotaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.

Jokiuoman päiväkoti on osa Myyrmäen suuralueen pysyvää päiväkotiketjua. Alueen päiväkoti-ikäisten lasten määrän arvioidaan kasvavan lähes 800:lla kuluvalla vuosikymmenellä. Jokiuoman uuteen päiväkotiin tulee 256 paikkaa. Se korvaa vanhan samalla tontilla oleva, sekä metsikköpolun päiväkodin.

Uusi päiväkoti valmistuu alkuvuonna 2023

Tikkurilan hybridihanke

Viime vuosina huimasti uudistuneessa Vantaan hallinnollisessa keskuksessa Tikkurilassa on vireillä useita merkittäviä asemakaavahankkeita, jotka kasvattavat keskusta ja sen lähialueiden väestömäärää edelleen merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Erityisesti Tikkurilassa korostuu purkavan saneerauksen trendi, jossa nykyinen rakenne korvautuu uudella ja tehokkaammalla.

VTK Kiinteistöt Oy on purkanut Kielotie 13:ssa sijainneen kaupungin vanhan virastotalon kesällä 2020. Kielotie 13 uuden toimistorakennuksen rakentaminen on keskeytetty, koska rakentamiseen liittyvät sopimukset Lehto Tilat Oy:n kanssa on päätetty. Kaupunki edistää monitoimitilahanketta edelleen, mutta hankkeen toteutus siirtyy arviolta kahdella vuodella.

Kasvava Kivistö

VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiön Kivistön Putkijäte Oy:n putkijätejärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2015. Kivistön asuinalue kasvaa ja kehittyy edelleen. Yhtiö laajentaa putkijätejärjestelmäänsä ja koonta-asema kiinteistöä vastatakseen alueen kasvavaan jätteenkäsittelytarpeeseen.