Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys

Olemme mukana rakentamassa Vantaan kaupungin palveluverkkoa ja tukemassa uusien työpaikkojen syntymistä. Toteutamme Vantaan kaupungin kiinteistöstrategiassa määriteltyjä rakennushankkeita.

Kehittyvää oppimisympäristöä

Edistämme hyvien oppimisympäristöjen rakentamista Vantaalle. Työssämme pyrimme tekemään ympäristöviisaita ratkaisuja.

Aviapoliksen lukio

Vantaan Aviapolikseen rakennetaan uusi lukio 700 opiskelijalle. VTK Kiinteistöt Oy toteuttaa hankkeen. Hankkeen kokonaislaajuus on 8 620 m².

Tikkurilan osaamiskampus

Tikkurilan Jokiniemeen rakennetaan uniikki ammatillisen ja jatkuvan oppimisen superkampus opiskeluun, työn tekemiseen ja hakemiseen ja yrittämiseen. VTK Kiinteistöt Oy on mukana toteuttamassa hanketta. Yli 10 000 k-m² kokoinen alue rakentuu vaiheittain. Ensimmäiset korttelit valmistuvat arviolta 2024–2028.

Varia Vehkala

Vantaan ammattiopisto Varialle rakennetaan uusi toimipiste Vehkalaan. VTK Kiinteistöt toteuttaa hankkeen. Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2023. Uudet tilat otetaan käyttöön suunnitelmien mukaan kesällä 2025. Hankkeen kokonaislaajuus on 23 830 m². Oppilaitoksen tilat tulevat 2 130 opiskelijan ja 250 työntekijän käyttöön. Varia Vehkalassa opiskellaan ajoneuvoalaa, logistiikka-alaa, lentokoneasennusta, sosiaali- ja terveysalaa, sähkö- ja automaatioalaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa.

raami_arkkitehdit_oy_arcadia_oy_arkkitehtitoimisto.jpg

Jokiuoman päiväkoti

VTK Kiinteistöt Oy:n rakennuttama Jokiuoman päiväkoti luovutettiin Vantaan kaupungin käyttöön 12.5.2023.

VTK Kiinteistöt Oy toteutti Vantaan kaupungin käyttöön toukokuussa 2023 luovutetun Jokiuoman päiväkodin hankkeen. Puurakenteinen päiväkoti on varustettu aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat rakennuksen kesäaikaisen peruskulutukseen tarvittavan sähköenergian. Rakennuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen. Päiväkodin tilat on suunniteltu myös iltakäyttöön.

Päiväkodin piha valmistuu syksyllä 2023. Pihan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota lapsiystävällisyyteen, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen.

paivakoti.jpg

Ylästön koulun laajennus

Ylästön koulu laajennettiin yläkoulun sisältäväksi yhtenäiskouluksi. Laajennus valmistui syksyllä 2019.

von_boehm.jpg

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myyrmäen kampus

VTK Kiinteistöt Oy hankki omistukseensa Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen rakennukset 2015 ja rakennutti kampuksen laajennuksen, joka valmistui 2018.

metropolia_kampus.jpg

Kasvava Kivistö

VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö Kivistön Putkijäte Oy laajentaa putkijätejärjestelmäänsä ja koonta-asemaa Kivistön kasvavalla asuinalueella. Yhtiön rakentama putkijätejärjestelmä otettiin käyttöön 2015.