Vastuullisuus

Vastuullisuus

VTK:n ympäristötyötä ohjaa Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan kolme päätavoitetta: ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta. Tiekartan toimenpiteet konkretisoituvat Vantaan kaupungin toimialojen toteutumissuunnitelmissa. VTK on mukana toteuttamassa osaa toimenpiteistä yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa.

Yhtiön käytännönläheistä ympäristöohjelmaa rakennettaessa kartoitettiin ympäristöasioiden hallinnan nykytilanne ja tunnistettiin merkittävimmät ympäristövaikutukset. Yhtiön vuosisuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ympäristöpolitiikka

  • Olemme sitoutuneet Vantaan kaupungin energiansäästöohjelmaan ja kehitämme kiinteistöihimme energiatehokkaita ratkaisuja.
  • Rakennamme ja peruskorjaamme kiinteistöjämme resurssiviisaasti ja huomioimme kiertotalouden.
  • Uudisrakentamisessa ja kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioimme uusiutuvan energiatuotannon lisäämisen ja mahdollistamme jätteiden tehokkaan lajittelun.
  • Huomioimme kaikissa hankinnoissamme resurssiviisaat ratkaisut ja elinkaarikustannukset.
  • Lisäämme henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoutta aktiivisella tiedottamisella.