Teollisuus- ja varastotilat

Teollisuustoiminta vaatii omanlaisensa tilaratkaisut. Olemme osaava kumppani vaativien teollisten toimitilojen tuottajana ja vuokraajana. Vuokraamme erikokoisia tiloja myös varastokäyttöön. Pääpainopisteenämme ovat Vantaalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tilatarpeet.

Tutustu vapaisiin teollisuus- ja varastotiloihin sivun oikeanpuolen esittelyissä.

Teollisuustilan erityisvaatimukset voidaan ottaa huomioon jo tilan suunnitteluvaiheessa.

Maanvuokraus

Yrityksen toiminta vaatii joskus väliaikaista tilaa. Vuokraamme taseessamme olevia kiinteistöjä ja alueita määräajaksi tai toistaiseksi.