Historia

VTK Kiinteistöt Oy:n historia alkaa 1970-luvun puolivälistä. VTK aloitti toimintansa nimellä Kiinteistö Oy Grandinkulma, kun Grandin kiinteistön paikalle ryhdyttiin suunnittelemaan toimistotiloja kaupungille. Tarve muuttui, mutta yhtiö jäi elämään. Neljän vuosikymmenen aikana VTK on ollut merkittävä opetus- ja palvelutilojen toteuttaja Vantaalla. Osa VTK:n toteuttamista hankkeista on edistänyt myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa.

Kaupunkikonsernin omistamien liikuntayhtiöiden siirtäminen VTK:n omistukseen ja yhtiön kytkeminen mukaan Kivistön rakentamiseen viittaavat siihen, että yhtiöllä on edessä vahvoja kasvun vuosia.

Grandinkulmasta Kivistöön

Lue koko historiikki